Experian: работата с данни и анализът на данни остават основни предизвикателства за бизнеса