Европейският съвет по иновации на ЕК обяви най-иновативните градове в Европа, жените новатори и най-иновативните обществени поръчки за 2021 г.