Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕС