Европейските търговско-промишлените палати поемат отговорността да съдействат за икономическото възстановяване