Европейските програми и икономическата среда ще определят развитието на банките през 2014 г.