Европейски парламент на предприятията проведе свое заседание в София