Европейска седмица за иновации, информационни технологии и бизнес стартира на 21-ви септември