Euler Hermes e най-предпочитаният застраховател на кредитния риск в света за 2018 година