Енергоблок на Белоярската АЕЦ премина изцяло на МОКС-гориво