Емилия Фотева става Директор Човешки ресурси на Данон за Централна и Източна Европа