Електронното обучение и организацията на работата в образователните институции – акценти в обучителен семинар на ДАЗД