Електронните портфейли все повече привличат младите потребители