Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК