Експертите на Кофас прогнозират спад в БВП на Русия за 2022 г.от -11,0%, а за 2023 г.: -1,3%