Експерти: плаващите панели могат да осигурят една трета от световното електричество