Експерти настояват за обща стратегия на регионалните капиталови пазари