Експерти на БТПП и МИЕ обсъдиха дейността на търговските представители на страната