„Екопак България“ предизвиква: „Намалете отпадъците, събирайте разделно!“