“Екопак България” отчете 15 години лидерство в управлението на отпадъци