Екатерина Исаева е новият Ръководител продажби на Бизнес Информация в Кофас България