Едва четвърт от бизнесите не са имали технически затруднения заради COVID-19