Едва 3% от българите търсят професионална помощ при затруднения със семейния бюджет