Една сграда може да бъде „зелена“ с технологии, но и с ефективно управление