Единственото изложение за печат и реклама у нас стартира на 5 октомври