Единадесет двустранни търговски камари предлагат допълнителни икономически мерки на правителството за справяне с кризата от COVID-19 в България