ERP Academy с награда за корпоративна и социална отговорност