ERP Academy и bTalks Agile стартират партньорство и съвместни образователни инициативи