EOS Груп отбелязва за пореден път увеличение в приходите и печалбата