ENDAVA НАЗНАЧАВА РОКСАНА КЪРКУ ЗА РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ОПЕРАЦИИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА