ЕКОИНВЕСТ въвежда пилотни за националния пазар технологии