ЕКО България получи сертификат COVID SHIELD на TÜV AUSTRIA за своите офиси