EDGE Group подписа две споразумения за стратегическо партньорство в България