EASA стартира кампанията „Fly Right“ с цел повишаване на дисциплината на пътниците