Двудневен семинар, посветен на Европа 2020 и възможностите за подкрепа на бизнеса от Европейските фондове и инструменти за финансиране се проведе в БТПП