Двата най-големи бранда за медиен мониторинг и анализ в България обединяват екипите си