Дванадесет български компании влизат в TОП 100 на Югоизточна Европа