Два пъти по-високи продажби за BTL Industries през първaта половина на 2019 г.