Духът на японската кукла Бунраку се пренася в Пловдив и София