Доц. Кремена Никовска представи УХТ на дискусия за винено-кулинарния туризъм