Документите за получаване на лиценз за изграждане на АЕЦ „Пакш-2“ са предадени в Унгарското атомно ведомство