Доброто заплащане и социалните придобивки привличат младежите към аутсорсинг индустрията