Дни на отворените врати организира „Насекомо“ в бъдещия демо производствен център край село Лозен