Дискордиа достигна екип от 2000 служители и е един от най-големите български работодатели