Динамичното развитие на хотелска верига Orbis продължава и през третото тримесечие