Димитър Петков става главен оперативен директор на Телерик Академия