Димитър Димитров представи актуални теми за ERP системите пред студенти от Пловдив и Бургас