Димитър Белелиев - преизбран за Председател на Контролния съвет на КРИБ