Дигиталните операции на бизнесите, използващи екосистеми, са се увеличили повече в последните 5 шестмесечия, отколкото в последните 5 години