Дигитална среща запознава бизнес сектора и студенти с иновациите в 3D прототипирането