Дигитализация и законодателство в строителството – акценти в съпътстващата програма на Архитектурно-строителна седмица